Studieresa till Skottland

Vår andra studieresa tog oss till Glasgow och Edinburgh i Skottland, där valet av resmål har sin grund i att många romer från Slovakien emigrerar eller trafikeras hit. Under resans gång träffade vi olika frivilligorganisationer, myndigheter och forskare som engagerar sig i frågor som rör de romska immigranterna, och som …

Resa till Slovakien

Teamets första studieresa gick till Slovakien där vi fick några mycket lärorika dagar med spännande möten. Färden tog oss såväl till huvudstaden Bratislava som till Košice och Prešov i de östra provinserna, till möten med flera olika sorters verksamheter och romska representanter från olika yrkeskategorier såsom journalister, socialarbetare, forskare och …

marcela-rose

Intervjuer

Idag inleder vi våra fördjupade intervjuer med de olika intressenterna.

Europeiska partners

Vårt sökande efter europeiska partners har burit frukt och lett till att vi kan planera in besök hos kollegor i Slovakien och …

Nu startar vi

Nu startar vi med en förenkät för alla deltagare, men det finns fortfarande utrymme att komma med i projektet om du är …